การลงทะเบียน

1. เลือกรายชื่อกิจกรรมที่ท่านต้องการลงทะเบียนจากรายชื่อกิจกรรม
2. ตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรม วัน และ เวลา ว่าถูกต้อง จากนั้นคลิกที่ลงทะเบียนเพื่อทำรายการต่อ3. กรณีเป็นคอร์สคนเก่า

• กรอกชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ และเว้น ๑ ช่องไฟระหว่างชื่อและนามสกุล (หรือจะเลือกใช้ข้อมูลใน option อื่นก็ได้)
• หากมีชื่อท่านในระบบแล้วจากการลงทะเบียนครั้งก่อน จะปรากฎลิงค์ทางลัด (สีเขียว) ให้ท่านคลิกลิงค์สีเขียวเพื่อทำรายการต่อ ดังรูปด้านล่าง (โดยท่านไม่ต้องกรอกข้อมูล ที่อยู่ อายุ เพศ ฯลฯ ซ้ำอีก)4. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว จะปรากฎภาพด้านล่าง ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์