เข้าดู ปุจฉา-วิสัชนา ( กรรมฐาน Online รุ่นที่ 41 (คนเก่า) 3-10 พ.ย.66 )